فرم ثبت نام آنلاین مشارکت کنندگان 1398
مشارکت کننده محترم
 
 کليه مشارکت کنندگان در نمايشگاه هاي استان اصفهان موظف به رعايت موازين و شئونات اسلامي طبق چهارچوب اعلام شده در طول برگزاري نمايشگاه مي باشند، که طي آن خواهران با حجاب کامل اسلامي و عدم استفاده از زيورآلات و آرايش و برادران نيز عدم استفاده از کراوات در غرفه ها حضور مي يابند. همچنين پخش هر گونه موسيقي توسط غرفه داران ممنوع ميباشد
 
با توجه به درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه و فاکتور، لطفا در تکمیل فرم دقت لازم را بعمل آورید.