نمايشگاه بين‌المللي كامپيوتر و اتوماسيون اداري - كنفرانس بين المللي توانمندي بانوان در حوزه IT (با سخنراني كارآفرين برتر كشور هندوستان)
سايت مقام معظم رهبريسايت رياست جمهوري ايران
نظام صنفيقوانين و مقرراتمشاركت كنندگانپلن نمايشگاه